move|open news

get informed on what we do

TenneT en Vandebron starten pilot blockchain rond decentrale levering elektriciteit

TenneT en Vandebron starten pilot blockchain rond decentrale levering elektriciteit

Elektriciteit zal in de toekomst uit steeds meer kleinere decentrale bronnen geleverd worden. De grote centrales zullen in aantal afnemen en overcapaciteit bij burgers zal verdeeld worden over net net. Om prijsschommelingen te verminderen wordt er met dit blockchain-experiment een ‘balanceringsmarkt’ opgezet. Hiermee kan efficient prijsvorming tot stand komen en wordt TenneT in staat gesteldRead more about TenneT en Vandebron starten pilot blockchain rond decentrale levering elektriciteit[…]