Blockchain voor IoT gaat veel verder dan alleen security

Please share!

Bij de term ‘blockchain’ in combinatie met ‘IoT’ denken de meeste mensen aan security. Maar blockchain kan voor IoT veel meer betekenen.

Ian Hughes van 451 Research ziet een veel bredere rol voor blockchain binnen IoT. Een van de mogelijkheden is het vaststellen van de identiteit van devices die lange tijd off-line zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan toepassing in de agrarische sector waar men met seizoenen te maken heeft. Ook het onderling afrekenen door apparaten middels microbetalingen kan met blockchain binnen het IoT ecosysteem.

John Wilmes, directeur IoT projects bij TM Forum stelt dat de schaalgrootte waar IoT organisaties mee confronteert ons voor een geweldige uitdaging op het gebied van fraudepreventie, authenticatie, autorisatie, verrekening en controle stelt en dat blockchain op al die gebieden zal bijdragen.

Blockchain levert het vertrouwen door fraude uit te sluiten en identificatie te verzekeren. Daarnaast zullen ‘smart contracts’ die geactiveerd worden door vertrouwde bronnen objectieve resultaten leveren die men kan vertrouwen. Service Level Agreements waar vergoedingen en boetes aan verbonden zijn kunnen bijvoorbeeld geautomatiseerd nageleefd worden.

Martha Bennett, analyst bij Forrester Research geeft aan dat alle aandacht voor blockchain rond IoT indiceert dat de potentie enorm is. Tegelijkertijd waarschuwt ze dat de technologie nog aan het begin staat. Het is nu de tijd om meer ervaring op te doen.

Bron: TechTarget IoT Agenda

Please share!