Harvard Business Review: Blockchain helpt bij het bewijzen van onze identiteit in de digitale wereld

Please share!

Er zijn circa 2,5 miljard mensen in de wereld die de vraag “wie ben je” niet op een voor de autoriteiten bevredigende manier kunnen beantwoorden en bewijzen. Ze weten zelf natuurlijk wie ze zijn, maar worden toch uitgesloten van eigendom van onroerend goed, vrij verkeer van personen en sociale zekerheid.

Ook de rijkere laag van de wereldbevolking kent het probleem, maar dan rond zaken als witwassen, Know Your Customer (KYC) regelgeving en aandelenbezit.

Totaal veschillende problemen, maar dezelfde oplossing is voorhanden: Mutual Distributed Ledgers (MDLs) of blockchain-technologie. In essentie niet te wijzigen registers waarmee je transacties kunt valideren, registreren en terugvinden op een gedecentraliseerd netwerk van computersystemen.

De killer app voor blockchain lijkt nu al te liggen in het kunnen verifiëren van de echtheid en het (op een zeker moment) bestaan van documenten. De volgende en logische stap is het verifiëren van de echtheid en het bestaan van de identiteit van mensen en goederen. Estonia laat zien dat dit kan door al geruime tijd blockchain-technologie in te zetten ten behoeve van de digitale identiteit van haar burgers.

Het artikel van de Harvard Business Review geeft inzicht in hoe dit werkt en de gevolgen voor identiteit, privacy en security. Alles wat in het register terechtkomt, ook bij bureaucratische fouten, wordt immers nooit meer vergeten.

Kortom, een interessant artikel.

Harvard Business Review, Michael Mainelli

Please share!