TenneT en Vandebron starten pilot blockchain rond decentrale levering elektriciteit

Please share!

Elektriciteit zal in de toekomst uit steeds meer kleinere decentrale bronnen geleverd worden. De grote centrales zullen in aantal afnemen en overcapaciteit bij burgers zal verdeeld worden over net net.

Om prijsschommelingen te verminderen wordt er met dit blockchain-experiment een ‘balanceringsmarkt’ opgezet. Hiermee kan efficient prijsvorming tot stand komen en wordt TenneT in staat gesteld minder afhankelijk te zijn van de conventionele elektriciteitscentrales.

Voor deze integratie start TenneT een pilot met blockchain, gebaseerd op de open source Hyperledger software, dat vele kleinschalige batterijen koppelt aan de balanceringsmarkt. IBM is de betrokken leverancier.

Na een succesvolle pilot zullen andere partijen die toegang hebben tot flexibiliteit van meerdere decentrale bronnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de TenneT Energy Community om flexibiliteit aan te bieden.

Lees het hele persbericht op website van TenneT.

Please share!